• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Productcodes

Bij de verhandeling van bloemen en planten worden door de sierteeltveilingen codes gebruikt om het product te identificeren en nader te beschrijven. Voor de identificatie worden de productcodes gebruikt. Kenmerkcodes worden gebruikt voor de nadere beschrijving van bepaalde voor de verhandeling belangrijke aspecten van het product, waaronder kwaliteitskenmerken (met de keurcode), sorteringskenmerken en logistieke aspecten (de fustcode). Floricode beheert deze codes voor de veilingen. Deze informatie is noodzakelijk voor de juiste productinformatie in de keten.

U kunt de zoekfunctie gebruiken om de verschillende codes met hun beschrijving te vinden. U kunt dan zoeken op productcode of productnaam. Indien u de codes als bestand wilt ontvangen, dan kunt u deze downloaden via Download codes en/of vanaf de pagina Kenmerkcodes en de pagina Overige VBN-codes.

Productspecificaties
Tussen kwekers en handelaren zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de producten die op de veiling verhandeld worden. Deze afspraken hebben betrekking op de productkwaliteit, de sortering, de verpakking en de informatie bij het product. De afspraken zijn vastgelegd in de VBN-productspecificaties. U vindt deze specificaties op de website van de VBN.