• Inloggen

GS1 barcodepakket aanvragen

Meer dan 1000 codes nodig? Neem contact op met Floricode.
Kies hier uw omzetcategorie.
De Algemene Voorwaarden vind u op de "Aan de slag"-pagina.
De contributieregeling van GS1 Nederland is gebaseerd op het draagkrachtprincipe , waarbij de totaalomzet van de onderneming(onafhankelijk van de aard van de omzet) als maatstaf geldt.Er dient een bijlage te worden toegevoegd waaruit de totale jaaromzet van de onderneming blijkt, over het laatst afgesloten volledige kalenderjaar.Indien het een starter betreft kan worden volstaan met een schatting van totale jaaromzet over een periode van 12 maanden.