Search  |  Login

Floricode  Floricode Nieuws

        
  Opschoning Productcoderingen 2e kwartaal 2018 (27-06-2018) Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt. Per 1-7-2018 wijzigen enkele producten van productgroep. Er zijn namen van productencodes aangepast en productcodes verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.


  Presentaties 'Blockchain; Haarlemmerolie?!' gepubliceerd (18-06-2018) De presentaties van de Tuinbouw Digitaal Community meeting ‘Blockchain; Haarlemmerolie?!’ van woensdag 6 juni zijn als naslagwerk gepubliceerd.


  FloriBar uit de startblokken! (19-04-2018) FloriBar bevat inmiddels bijna 100.000 toegekende GTIN-codes voor een groot assortiment van sierteeltproducten die door kwekers, handelaren en tuincentra direct gebruikt kunnen worden om hun producten te voorzien van barcodes.


  Uitbreiding plantenpaspoortplicht (12-03-2018) Op 14 december 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU in. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG. Wat gaat er veranderen?


  Goederencodes in codedistributie Floricode (28-02-2018) Alle bloemkwekerijproducten die op import- en exportfacturen worden vermeld moeten per productgroep volgens de indeling van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) apart vermeld worden ten behoeve van de exportstatistieken van het CBS. Floricode koppelt de GN codering aan de bekende (VBN) productgroepscodering.


  Opschoning en uniformering productcodes ‘kleurbehandeld’ per 1 februari 2018 (25-01-2018) Vanuit de klant is er behoefte aan meer duidelijkheid op het gebied van kleurbehandelde productcodes. Er is gebleken dat kleurbehandelde productcodes geen verplichting hebben om de kleur aan te geven, maar dat hier ook geen uniformiteit in is.


  Floricode nieuwsbrief december 2017 gepubliceerd (13-12-2017) Floricode heeft haar december nieuwsbrief 2017 gepubliceerd. Deze geeft een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar en inzicht in nieuwe zaken. Ook een aankondiging van Floricode's SIERTEELTdigiTAAL 2018 - Platforms on Stage - op 15 februari in het World Horti Center. SAVE THE DATE!


  Opschoningsactie zet Cyclamen er weer mooi bij!! (29-11-2017) Tijdens het project 'Opschoning en vereenvoudiging productcodes Cyclamen' zijn ook veel producten voorzien van nieuwe foto's. Zo is deze opschoning ook een update voor FloriBook - de meest complete bloemen- en planten app - en PlantScope. Syngenta, Varinova, Schoneveld en Morel maakten dit mogelijk, want zij hebben hun mooiste producten aangeleverd.


  Tuinbouw zet volop in op innovatie met ICT (23-10-2017) Tijdens de goed bezochte bijeenkomst van Tuinbouw Digitaal in het nieuwe World Horti Center in Naaldwijk gingen de sprekers en de 100 aanwezigen uitgebreid in op de vele nieuwe mogelijkheden die ICT biedt aan kwekers, handelaren, verwerkers en alle andere bedrijven die in de sector actief zijn.