Zoeken  |  Inloggen

Floricode Nieuws

      
  • Categories
    • Floricode Nieuws
Naslagwerk SIERTEELT(digi)TAAL 2017 gepubliceerd (07-02-2017) Alle presentaties van de Floricode relatiemiddag SIERTEELT(digi)TAAL 2017 - 'Digitaal in actie' zijn gepubliceerd op onze website, zodat u het nog eens rustig kunt nalezen. Heeft u vragen, bel of mail gerust.


2017 is hét jaar van de digitalisering (03-02-2017) Tijdens de relatiedag van Floricode werd een veelheid van nieuwe ICT-toepassingen gepresenteerd die tuinbouwondernemers helpen hun bedrijfsprocessen te optimaliseren, een betere marktpositie te verwerven en daarmee hun concurrentiepositie te versterken.


Goed voorraadbeheer telers cruciaal voor digitaal zakendoen (21-12-2016) Wageningen Economic Research heeft de afgelopen jaren met Floricode barrières en stimuleringsmogelijkheden voor digitaal zakendoen in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien dat telers vooral voordelen verwachten of ervaren.


Opschoning Productcoderingen 4e kwartaal 2016 (20-12-2016) Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt en bestaande gewijzigd of geblokkeerd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden. Vanaf 1 januari 2017 kunnen de verwijderde productnamen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen.


Standaardisatie van API platforms (08-12-2016) Bij het in gebruik nemen van een API zijn nog veel afspraken te maken, vast te leggen, te testen en te controleren. Floricode en FloraXchange werken samen om de benodigde afspraken over data en codes met elkaar vast te leggen. 


Nieuwe versies softwaregidsen gepubliceerd (01-12-2016) Floricode heeft vandaag op haar website de nieuwste versie gepubliceerd van de softwaregidsen, zowel de gids voor kwekers als de gids voor kopers.


Meer ruimte voor certificering en keurmerken op EAB (01-11-2016) Per 1 november wordt de inhoud van kenmerk S97 en K07 aangepast. Ook zijn nieuwe kenmerken K14 t/m K29 aangemaakt om de aanvoerder meer mogelijkheden te geven meerdere MVO certificaten mee te kunnen geven.


Tuinbouwbedrijven met meer ICT-ondersteuning hebben hogere rentabiliteit (11-10-2016) Naarmate bedrijven in de Nederlandse tuinbouw groter zijn gebruiken ze meer ICT en halen ze een hoger economisch rendement. Toch maakt het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in de praktijk nog maar beperkt gebruik van bedrijfsmanagementsystemen.


Aanpassing software noodzakelijk voor gebruik Edibulb (06-10-2016) Om aansluiting te houden bij ontwikkelingen binnen de digitale handelsketen heeft Stichting Edibulb de Edibulb-standaarden aangepast. Het aanpassen van de software is noodzakelijk om elektronisch gegevens uit te blijven wisselen.